Przeworskie Winnice

Previous Next

przeworskie03Przeworskie Winnice sú rodinnou firmou Elżbiety a Dariusza Rosołovcov, taktiež sú prvým a doteraz aj jediným poľským výrobcom omšového vína. Prvé skúseností s viničom začali mať v 2002 roku, keď zasadili vinič Lidie pred vchodom do garáže vedľa novo postaveného domu. Medzi prvé zasadené odrody patrili Bianca, Seyval Blanc, Regent, Rondo, Leon Millot a iné. Za niekoľko rokov sa vinohrad rozrástol na viac ako 120 viničov, neskôr boli vysadené aj ďalšie parcele. Momentálne vinica zahŕňa územie 2,5 ha vinohradníctva, a vyrába ročne cca. 10 000 litrov vína. Vína sú pomenované menami členov rodiny – biele vína sú ženské mená; červené a ružové vína - mužské mená. Majitelia vinice propagujú mesto Przeworsk, napr. umiestňujú - so súhlasom Mestskej rady - erb mesta na etiketách vína.

20. mája 2015 Dariusz Rosół sa stal prvým v Poľsku – a momentálne jediným - viazaným prísahou vinárom, ktorý vyrába omšové víno - získal povolenie na výrobu a distribúciu omšového vína. Vyhlášku v tejto veci podpísal metropolita mesta Przemyśl. Ide o prvý takýto prípad v povojnovom Poľsku. Do tohto času omšové vína boli dovážané zo zahraničia: z Nemecka, Rakúska, Maďarska a dokonca aj z USA. Cesta k vyhláške a zložení prísahy dodávateľa omšového vína ne bola ľahká - trvala takmer rok. Uznanie tohto titulu riadi kanonické právo. Podľa evanjelia sv. Lukáša, môže to byť len víno získane z "plodu viniča (pozri Lk 22, 18), prírodné a čiste", bez pridania iných látok. Výroba musí zohľadňovať pokyny Konferencie episkopátu Poľska. Víno musí byť v 100 percentách z hrozna. Nesmie obsahovať žiadne prídavky. Dokonca ani k droždiam sa nesmie pridávať žiadne média, a pripravujúc tzv. matku kvasnice sa k nej nesmie dávať vodu. Jediným povoleným prostriedkom je oxid siričitý používaný pre konzerváciu. Omšové víno z Przeworskich Winnic je vyrábané v dvoch typoch polosuchých vín a jednom suchom; majú špeciálne etikety, a podľa tradície sú pomenované menami členov rodiny Rosołovcov. Biele majú ženské mená: Agnieszka, Zofia a Paulina. Omšové vína sa dá kúpiť iba v dvoch predajniach s devocionáliami v Przemyśle a Krośne, alebo v vinici.

PRZEWORSKIE WINNICE – vyrábajú vína z odrôd: Solaris, Hibernal, Palava, Gewurztraminer, Charonnay, Pinot Gris, Riesling, Bianca, Seyval Blanc pre biele vína a Regent, Dornfelder, Cabernet Dosa, Pinot Noir a Zweigeltrebe pre červené vína. V roku 2013 bol dokončený proces registrácie viníc a výrobných prevádzok, a od roku 2014 je možnosť nákupu a ochutnávky vín. Od roku 2015 sa predáva aj omšové víno. Víno PAULINA získalo striebornú medailu na V. medzinárodnej súťaži Galicja Vitis v roku 2015, a Wina Przeworskie získali certifikáty „Smaczne Bo Podkarpackie” v roku 2017.

logo2 logo1 logo3

 

Karpatská vínna cesta bola financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
 

© Copyright 2020. ProCarpathia. All Rights Reserved Karpacki Szlak Wina

Search