Vinica Golesz

Previous Next

Názov vinice Golesz nadväzuje na nachádzajúcu sa v blízkosti zrúcaninu hradu Golesz. Tento hrad zaujímal významné miesto v stredovekých dejinách mesta Jasło a okolia. Vinica Golesz, ktorá svojím názvom odkazuje na toto historické miesto, bola založená v roku 1982 Romanom Myśliwcom, ktorý je nesporným priekopníkom vinárstva v Podkarpatskom vojvodstve. Vinica sa nachádza na svahu vystavenom na juhozápad, niekoľko metrov nad údolím Wisłoki, pri ceste Jasło-Plzeň. Prvým viničom vo vinici bola donesená z Jarosława odroda Ontario. Viac krov v radoch, odrôd Bianca a Perła Zali zasadili w roku 1985 známi maďarskí vinári. Momentálne na území 2 ha sa pestuje cca. 7000 viničov. Na zvyšnom území sa nachádza škôlkarský materiál na štepenie, počas letnej sezóny aj škôlka s viničom, obytné a hospodárske budovy, a pivnica pre výrobu vína.
Hlavnou činnosťou podniku je už dlhé roky realizovaný program testovania nových odrôd viniča vzhľadom na ich vhodnosť pre poľské klimatické podmienky. Nové sľubné odrody boli donesené z rôznych zahraničných výskumných centier, predovšetkým z Maďarska, Ukrajiny, Moldavska, Ruska, Českej republiky, Nemecka, USA a Kanady. V rastových skúškach sú teraz takmer výlučne tzv. zložené hybridy viniča. Vďaka svojim naturálnym imunitným charakteristikám, práve tieto odrody najlepšie znášajú poľské klimatické podmienky. Osobitné miesto v experimentálnej práci vinice zaoberajú odrody muštového hrozna. Z plodov týchto odrôd sa každoročne vyrába víno. Výsledky práce vo vinici a pivnici dokazujú, že aspoň z niekoľkých odrôd muštového hrozna, ktoré sú vhodné pre klímu teplejších regiónov Poľska, sa dá získať kvalitné stolové vína, a dokonca aj akostné vína. Pestovanie hrozna pre výrobu vína v Poľsku je možné a môže byť ziskové. Zo starších odrôd s pozitívnym výsledkom urobila skúšku napr. francúzska odroda Seyval Blanc. Veľmi úrodná, vysoko odolná voči mrazu a choroby, ktorá pri vhodnej technológii spracovania viničov dáva dobré akostné víno.
Tak isto ako Seyval Blanc odolná voči hubovitým ochoreniam je aj maďarská Bianca alebo nemecká Sibera. Vedúce pozície pre výrobu bieleho vína zaoberajú aj ukrajinský Muskat Odeský a nemecká odroda Hibernal. Doteraz v skupine odrôd pre červené víno najlepšie výsledky mali nemecké odrody Rondo a Regent, a americké Frontenac a Heridan.
Z veľkej skupiny odrôd, ktoré sú ešte testované v vinici Golesz, najsľubnejšie na biele vína sú: La Crescent, Saint Pepin, Praire Star, Adalmiinę a na červené vína: Saint Croix a Sabrevois. Výsledky experimentálnych prác v vinici Golesz boli často prezentované vo vzdelávacích programoch TVP, publikované záhradníckej tlači a vo viacerých knižných publikáciách autorstva Romana Myśliwca. Vína vyrábané vo vinici Golesz získali desiatky ocenení na národných a medzinárodných súťažiach.

logo2 logo1 logo3

 

Karpatská vínna cesta bola financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
 

© Copyright 2020. ProCarpathia. All Rights Reserved Karpacki Szlak Wina

Search