Vinica MalGaleria

Previous Next

Vinica MalGaleria - atmosféru tohto neobvyklého miesta tvoria umenie, výborné víno a manželstvo umelcov Małgorzaty a Bogdana Samborských. Obaja sú absolventi krakovskej Akadémie výtvarných umení, využívajú rôzne umelecké formy a techniky: maliarstvo, koláž, keramika, sochárstvo... Ich dom je zároveň galériou diel - vlastných a ich priateľov, miesto stretnutí a tvorivých dielní. Môžete tu uvidieť diela umelcov z Jasła, z bližšieho a ďalšieho okolia. Okrem viacerých vlastných diel počas väčšinu roka sú vystavené aj dočasné expozície, počas ktorých návštevníci môžu kúpiť diela, ktoré ich zaujali (čo je určite zaujímavou ponukou pre všetkých milovníkov umenia a krásy v bezprostrednej blízkosti). V MalGalerii sa môžete zapísať na tvorivé dielne, najmä keramiky, avšak, ako bolo uvedené vyššie, majitelia využívajú rôzne umelecké techniky a ponúkajú ich zainteresovaným. Vedľa domu je malá vinica a v nej Aurora, Seyval Blanc, Cascade, Leon Millot, Marechal Foch. Pán Bogdan vyrába z nich víno, ale aj koňak, ktorý je potom základom pre výrobu umeleckých tinktúr. Ochutnať ich môžu návštevníci galérie, vernisáže a účastníci workshopov. Zloženie tinktúr je tajomstvom - je výsledkom mnohých rokov skúmania a experimentov. „Každá tinktúra, a najmä umelecká, je výsledkom mnohých rokov pozorovania a skúmania, a je to tiež umenie, ktoré dodatočne obohacuje zážitky z vizuálnych umení” – podčiarkuje pán Bogdan. MalGaleria je otvorená každý deň. Skupinové prehliadky a workshopy - po predchádzajúcej dohode.

logo2 logo1 logo3

 

Karpatská vínna cesta bola financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
 

© Copyright 2020. ProCarpathia. All Rights Reserved Karpacki Szlak Wina

Search