Konferencja Prasowa

 
Degustacja win w miejscu ich powstania stała się modą, ale też nową formą podróżowania. Karpacki Szlak Wina zabiera turystów i gości na podróże po jednym z najwspanialszych regionów winiarskich w Polsce oferując przy tym inne atrakcje tego regionu.
Karpacki Szlak Wina to unikalny i nowoczesny produkt turystyczny, którego celemjest promocja i rozwój enoturystyki w Karpatach. Szlak powstał w 2017 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Pro Carpathia” oraz grupy winiarzy reprezentującej 20 winnic. Obecnie na szlaku jest 29 winnic z Polski i Słowacji, co niewątpliwie sprawia że jest to wyjątkowy szlak enoturystyczny w tej części Europy.
Od 2017 r. Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, jako operator szlaku animuje i rozwija go, poprzez różne przedsięwzięcia m.in. wprowadzenie do obrotu wina podkarpackiego w Sklepie Podkarpackie Smaki (Agrohurt w Rzeszowie) oraz wprowadzenie „półki z winem” (certyfikowanego przez Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia) do renomowanych obiektów gastronomicznych i hotelowych, szkolenia dla winiarzy i branży okołoturystycznej czy objazdy po szlaku.
Jednym z ostatnich przedsięwzięć jest realizowane zadanie publiczne pn. „Odkryj Podkarpackie Winnice”, dzięki wsparciu finansowemu Województwa Podkarpackiego (w okresie 1.06.2021 r. – 15.10.2021 r.). Głównym celem realizacji zadania jest rozwój i promocja szlaku – Karpacki Szlak Wina, jako ważnego, regionalnego produktu turystycznego wzmacniającego wizerunek Podkarpacia poprzez wzmocnienie oferty enoturystyczny w regionie. W ramach zadania, została wydana kolejna edycja przewodnika „Karpacki Szlak Wina ” oraz rysowana mapa przedstawiająca winnice znajdujące się na szlaku oraz atrakcje turystyczne, które są w pobliżu. Ponadto, została rozbudowana strona internetowa www.karpackiszlakwina.pl o atrakcje znajdujące się w pobliżu każdego z obiektów oraz nowe obiekty, celem wzmocnienia oferty turystycznej regionu. W ramach zadania do szlaku dołączyły kolejne 3 nowe winnice tj. Winnica Arbor z Bolestraszyc, Winnica Spotkaniówka z Połomii oraz Winnica Stańkowa ze Stańkowej wzbogacając ofertę szlaku.
Karpacki Szlak Wina systematycznie poszerza swoje działania, zarówno poprzez włączanie kolejnych winnic jak i podmiotów zainteresowanych we wspólnym budowaniu marki turystycznej Karpackiego Szlaku Wina. W ramach działalności KSW prowadzone są działania informacyjno - promocyjne m.in.: systematyczna aktualizacja strony internetowej oraz prowadzenie profilu w social mediach, wspólna identyfikacja wizerunkowa. Okazjonalnie również wydawane są publikacje i filmy promujące winnice.
Należy również podkreślić, iż ważną role w rozwoju enoturystyki w regionie oraz produktów turystycznych m.in. Karpackiego Szlaku Wina odrywa Województwo Podkarpackie. Są to zarówno działania mające na celu m.in. wsparcie, promocje oraz popularyzację tej formy turystyki w regionie.
„Odkryj podkarpackie winnice” to hasło pod jakim Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zaprasza dziś do odkrywania regionu wizytując podkarpackie winnice.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

banner1

banner2

napis banner2

logo podkarpackie

Projekt „Odkryj Podkarpackie Winnice” jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

Search