O szlaku

Pojęcie „Karpacki szlak wina” przez wiele lat kojarzone było z eksportem wina węgierskiego do Polski. Między wschodnimi i północno – wschodnimi Węgrami a dzisiejszą Polską południowo – wschodnią wytworzyły się przez stulecia liczne powiązania w dziedzinie handlu winem. Nie brakowało polskich właścicieli piwnic i winnic na Węgrzech, choć znacznie częściej trunek przyjeżdżał w beczkach do Polski, tu trafiał do piwnic, między innymi w Dukli, Jaśliskach, Krośnie, Jaśle, Bieczu, Jarosławiu i Przemyślu, a dalej na stoły szlachty, mieszczan i kleru. Obrót ten skutecznie z resztą wyeliminował lokalną produkcję wina. W przytoczonym ujęciu Karpacki szlak wina to historyczna droga handlowa, taka sama jak szlak bursztynowy czy jedwabny.

Karpacki Szlak Wina w obecnym ujęciu to porozumienie 31 winnic z Polski i Słowacji, których właściciele wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z Rzeszowa (Operatora Szlaku) zdecydowali się na stworzenie wspólnego produktu turystycznego. Jest to zarówno produkt w ujęciu turystyki kulturowej, turystyki w duchu slow life jak i enoturystyki. Zapoczątkowana w roku 2017 inicjatywa uzyskała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej (w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020). Projekt objął nie tylko przygotowanie grupy winiarzy do funkcjonowania na szlaku, ale także promocję oraz zbudowanie sieci współpracy z branżą gastronomiczną, gestorami oraz informacją turystyczną. Należy przy tym podkreślić, że jest to pierwszy etap rozwoju Szlaku, który systematycznie będzie się poszerzał, zarówno poprzez włączanie kolejnych winnic jak i podmiotów zainteresowanych we wspólnym budowaniu marki turystycznej Karpackiego Szlaku Wina.

W okresie 11.2019 r. - 01.2021 r. Stowarzyszenie "Pro Carpathia", jako Operator szlaku realizowało projekt pn. "Karpacka Akademia Dziedzictwa Winiarskiego", którego efektem był rozwój transgranicznego szlaku wina (pogranicze polsko - ukraińskie) - promującego karpackie tradycje, uprawy winorośli i produkcji wina oraz dziedzictwa kultury winiarstwa. Projekt był finansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Kolejny projekt "Odkryj Podkarpackie Winnice" był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w okresie od 01.06.2021 do 15.10.2021. Głównym celem projektu był rozwój i promocja szlaku – Karpacki Szlak Wina, jako ważnego, regionalnego produktu turystycznego wzmacniającego wizerunek Podkarpacia poprzez wzmocnienie oferty enoturystycznej w regionie.

Karpacki Szlak Wina jest międzynarodowym produktem turystycznym i wizytówką województwa podkarpackiego.

Fotoramio 1

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search