Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w listopadzie 2019 r., przystąpiło do realizacji projektu pn. „Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego" (ang. Carpathian wine heritage academy), który realizowany jest na obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego (województwo podkarpackie, obwód: zakarpacki).

Karpacki Szlak Wina w obecnym ujęciu to porozumienie 23 winnic z Polski i Słowacji (2019 r.), których właściciele wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” z Rzeszowa zdecydowali się na stworzenie wspólnego produktu turystycznego.

W dniach 23-25.03.2018 r. przeprowadzono 3-dniową wizytę studyjną dla blogerów/dziennikarzy po Karpackim Szlaku Wina w celu ukazania potencjału enoturystycznego pogranicza polsko-słowackiego.

21 marca został wydany przewodnik Karpacki Szlak Wina. Publikacja powstała w ramach projektu "Karpacki Szlak Wina" z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

W dniu 21 marca 2018 r., w Hotelu Ambasadorskim, w Rzeszowie, ul. Rynek13-14 , w godz. 10.00-14.30 odbyło się szkolenie dla gestorów z branży hotelarsko-gastronomicznej pn. „Karpacki Szlak Wina jako promocja enoturystyki na pograniczu polsko-słowackim”. Organizatorem była firma: Harmonia Paweł Pasztyła, wyłoniona przez Stowarzyszenie PRO CARPATHIA na wykonawcę pięciu szkoleń w projekcie „Karpacki Szlak Wina” (INT/EK/KAR/1/I/A/0026) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, zgodnie z Umową nr 2/10/2017 z dnia 6.10.2017 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 10.10.2017 r.

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search